Disclaimer

  1. DNGB respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Informatie verstrekt aan DNGB wordt niet aan derden doorgegeven. Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we in sommige gevallen gegevens van u nodig. Als u zich inschrijft voor "Afspraak maken" worden bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, postcode en eventuele interesses opgeslagen. Deze gegevens geven we niet door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor diensten waarom u specifiek hebt gevraagd.
  2. De DNGB website gebruikt cookies om voorkeuren te bewaren. Als u het gebruik van cookies niet op prijs stelt, ga dan naar Internet options in uw webbrowser en schakel de functie uit.
  3. We hechten veel waarde aan de bescherming van gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico's.
  4. Als u geen prijs stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief van DNGB kunt u zich eenvoudig afmelden. Onder iedere nieuwsbrief treft u een afmeldmogelijkheid aan. Als u hier gebruik van maakt wordt uw e-mail automatisch verwijderd en ontvangt u niet meer de nieuwsbrief. Als u geen prijs stelt op informatie, kunt u zich uitschrijven of contact met ons op nemen.
  5. De bepalingen van dit privacy-statement zijn van toepassing op de website van DNGB waarvan het Internet adres (URL) eindigt op DNGB.nl / DUOKOOP. nl / FIXD.nl / DNGBServicer.nl en WOPROMO.nl. Dit privacy-statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van DNGB zijn verbonden.
  6. DNGB behoudt zich het recht voor om dit privacy-statement te wijzigen. Het verdient aanbeveling om dit privacy-statement regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.
  7. Het auteursrecht van de website DNGB.nl / DUOKOOP.nl / FIXD.nl / DNGBServicer.nl en WOPROMO.nl berust bij DNGB B.V. of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan DNGB B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door DNGB B.V.
  8. Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. DNGB aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.