Duowonen

DE EERSTE INFOAVOND VAN HET OVERWAARDE PLATFORM

Gisteravond was de eerste infoavond van het Overwaarde Platform. Op deze infoavonden kunnen consumenten zich laten inlichten over de diverse verzilver mogelijkheden. Zo wordt ook Duowonen besproken!


13 JUNE, 2019

>