Dngb

DUOKOOP IN TIJDSCHRIFT 'DE HYPOTHEEKADVISEUR'

In de Oktober editie van het tijdschrift 'de HypotheekAdviseur' staat een uitgebreid stuk over Duokoop door: Rosali de Hart

https://www.wolterskluwer.nl/


Een starter moet tegenwoordig een flinke spaarpot meenemen om een woning te kunnen kopen. Een andere oplossing is erfpacht; dan koop je het huis en niet de grond. Maar banken zijn niet dol op erfpacht van kleine particuliere beleggers. Nu is er een erfpachtconstructie die banken en kopers meer zekerheid biedt. 'Duokoop' is een institutionele koopoplossing gebaseerd op erfpacht

Zo langzamerhand wordt het voor starters vrijwel onmoge­lijk om nog een huis te kopen. Eind augustus berichtte De Hypotheker dat voor singles met een modaal inkomen slechts 6% van de huizen beschikbaar is. In de provincies Utrecht, Noord-Holland en Noord-Brabant is de situatie het meest uitzichtloos. Nu de woningmarkt op zijn top is, vol­doet het neertellen van de vraagprijs al lang niet meer. 

"Van alle kanten komt er meer druk op de startersmarkt te staan", zegt Olav Koenders, CEO van Fintech bedrijf DNGB uit Almere en ontwikkelaar van koopoplossing Duokoop. "Sinds de top van de crisis in 2013 is de gemiddelde koop­som van een woning met 41,5% gestegen en zijn de CAO­-lonen maar met 9% toegenomen. De huizenprijs is dus veel sterker gestegen dan de lonen. Dan zijn ook nog de finan­cieringsmogelijkheden verkleind van 106 naar 100% (LTV):"

Toch is het volgens Koenders wél aantrekkelijk om nu te ko­pen, vanwege de lage rente. "Anders kom je op de particulie­re huurmarkt terecht en dan bouw je nooit meer genoeg ver­mogen op om een huis te kunnen kopen: In een reactie op het bericht van de Hypotheker, stelt Koen­ders dat de vijver voor starters aanzienlijk groter wordt als zij gebruik maken van Duokoop. Woningzoekende alleenstaan­den met een modaal inkomen (€ 36.000) kunnen met Duo­koop plotseling kiezen uit 12% van het complete huizenaan­bod dat op dit moment beschikbaar is. Een single met een modaal salaris kan kopen tot ongeveer€ 191.000 in plaats van € 163.000 zonder Duokoop. Modale tweeverdieners (€ 60.000) kunnen kopen tot € 333.000 in plaats van € 285.000...


Klik hier om de pdf te downloaden voor het volledige artikel 
04 NOVEMBER, 2019

>