Duokoop

INFINANCE - DUOKOOP OP HET SCHAP BIJ HYPOTHEEKSHOP

De Hypotheekshop biedt als eerste keten het nieuwe erfpachtproduct Duokoop van de Nationale Grondbank (DNGB) aan consumenten.

De Duokoop-regeling zorgt voor extra financiële mogelijkheden en lagere lasten, omdat kopers alleen in het bezit komen van de woning en voor de grond een eeuwigdurende erfpachtcanon afsluiten die fiscaal aftrekbaar is. Dit geeft meer financieringsruimte en perspectief aan starters en doorstromers om toch een eigen woning te kunnen kopen, met als bijkomend effect dat de doorstroming op de woningmarkt toeneemt.

Mark de Rijke, directeur van De Hypotheekshop, ziet kansen om met de Duokoop-constructie de woningmarkt toegankelijker te maken. “Daarnaast kunnen ouderen tot 65 jaar de regeling gebruiken om overwaarde vrij te maken, bijvoorbeeld voor aanpassingen aan de woning. Belangrijkste is dat het past bij de situatie en de wensen van de consument.”

Naast de extra financieringsruimte, krijgen mensen die een huis kopen met een Duokoop-constructie de garantie dat ze de grond op elk gewenst moment kunnen terugkopen tegen een vooraf afgesproken grondquote (percentage). Na de verkoop van de woning kan de erfpacht overgedragen worden naar de nieuwe eigenaar, maar dit is niet noodzakelijk.

Institutionele erfpacht
Met de introductie van Duokoop heeft DNGB een nieuwe categorie erfpacht gecreëerd: institutionele erfpacht. Met het erfpachtproduct kopen consumenten samen met Stichting DNGB Fonds een woning. Het DNGB Fonds koopt de grond en de consument pacht die grond vervolgens van DNGB Fonds in een eeuwigdurende erfpachtovereenkomst. Zowel de hypotheek voor de woning als de canon zijn fiscaal aftrekbaar.
16 JANUARY, 2018

>